fbpx

Category: Danışmanlık

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

T

ıbbi Sekreterlik eğitimi  kişilere hastane, özel sağlık hizmet birimleri, özel tıp merkezlerinde hasta kabulu ve hastaların yönlendirilmesi, ilgili bölüm ve polikliniklerde hastanın dosyalarının oluşturulması, yapılan tedavi ve hastaya yapılan işlemlere göre kayıtların güncellenmesi gibi alanlarda görev alması için verilen eğitimdir. Dosyaların arşivlenmesi ve tıp terminolojisini öğrenerek, temel anatomi bilgisi öğrenerek yaptığı iş ve işlemlerin bilincinde, yasal olarak yapması ve yapmaması gereken hareket ve işlemlerin bilincinde olarak çalışması sağlanmaktadır. Sağlık sektöründeki özel ya da resmi kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyen bireyler kursları tercih ederek kurs sonucunda tıbbi sekreterlik sertifikasına sahip olabilirler.

Özellikle çalışan bireyler için uzaktan online olarak gerçekleşen kurslar artı bir avantaj oluşturmaktadır. Yaş sınırı ve eğitim durumu gözetmeksizin kursiyer kabul eden bu kurslar her yıl çok sayıda kişiye eğitim hizmeti sunmakta ve kişileri sertifika sahibi yapmaktadır. Genellikle belirli kurs kayıt tarihleri olmayıp dilediğiniz zaman kayıt oluşturma avantajınız da bulunmaktadır.

Tıbbi Sekreter Nedir?

Tıbbi sekreter, sağlık kuruluşları veya özel muayenehanelerde hastaları kabul etme, kayıtlarını tutma ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü kişilere verilen mesleki ünvandır. Tıbbi sekreterler tıp alanında çeşitli metotlar kullanarak bu metotları ilgili birimlere gönderir, bilgiler doğrultusunda rapor eder ve yetkililere iletir. Ayrıca, tıbbi sekreterler tıbbi konularda tüm haberleşme ve yazışma işlemlerinin de yürütülmesine yardımcı olur. Tıbbi sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları çalıştığı birimden birime farklılık göstermektedir. Tıbbi sekreterin çalıştığı birimler; idari bina, arşiv, poliklinik, hasta kabul ve servis olabilir. Tıbbi sekreter görev tanımı ilgili yönetmelikler belirlenmiş ve çerçevesi çizilmiştir. Ancak görev yetki ve sorumluluklar çalışılan birime göre değişiklik gösterir.

Belgesi dahilinde de kişi tüm sağlık kuruluşlarına iş başvurusunda bulunma ve sağlık kuruluşlarında çalışma hakkı kazanır. Bu sertifikaya sahip olabilmek için tek yapılması gereken uygun araştırmalar yapılarak bir kursa kayıt oluşturmak ve eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifikanızı almaya hak kazanmaktır. Unutmamak gerekir ki aldığımız her sertifika o konuda yetkinlik kazandığımızı gösteren bir belgedir.

Tıbbi Sekreterlik Kursları

Tıbbi sekreterlik kursları başta büyük şehirler olmak üzere birçok şehirde faaliyet göstermektedir. Bulunduğunuz şehirde bu eğitimi verecek bir kurs olmasa bile kişilere uzaktan online olarak bu eğitimi ve sertifikasını veren birçok kurs vardır ve Türkiye’nin 81 iline hizmet vermektedir. Günümüz teknolojisi sayesinde de uzaktan eğitim kursları işlerini profesyonelce yapmaktadır, kursiyerler bu avantajlardan sonuna kadar faydalanma şansı yakalamaktadır.

Bu kursların başlıca amacı; ülkemizde sağlık hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak artan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya çalışmak ve istihdam yaratmaktır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere sektörde istihdam edilme imkânı sağlanmaktadır. Birçok kurs zaten eğitimleri aşamasında süreçle alakalı bilgilendirme ve yönlendirmeler yaparak kişilere yardımcı olmakta ve yön göstermektedir.

Aile Danışmanlığı Kursu

Aile Danışmanlığı Kursu Uzaktan Eğitim imkanıyla sizlere sunuluyor. Aile danışmanlığı sertifika programı da artık uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Bulunduğu şehirde örgün eğitim fırsatı olmayan veya yoğunluktan eğitime zaman ayıramayan kişiler için ideal bir sistem olup, eğitimi almak isteyen bölüm mezunları(Doktor-Hekimler, Lisans mezunu Hemşireler, PDR Mezunları, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyolog)  ve eğitime ilgi duyan kişiler faydalanabilmektedir. Aile danışmanlığı kursunun amacı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, teorik ve pratik eğitim-öğretim olanağı ile bireylere mesleki yeterlikler kazandırmak ve bu alanda nitelikli kişiler yetiştirmektir.

Aile danışmanlığı eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz; aile bireylerinin içinde geliştikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisini kazanarak, bu doğrultuda yeni bir meslek edinmiş olur.

Aile Danışmanlığı Ankara

Ankara da hizmet veren kursumuz Aile danışmanlığı eğitimi ile; ailelerin hem aile içi hem de sosyal çevre ile olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tespit eden, çözümü için yöntem geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, teknik ve stratejileri içeren eğitim hizmeti sunmaktadır. Kursumuzun sunduğu bu eğitimi evinizden, işyerinizden ya da dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız.

Ankara Aile Danışmanlığı eğitimi için, kurstan müfredatta belirtilen saat ve standartlara uygun sertifika eğitimi alacaksınız ve Aile Danışmanı olacaksınız. Aile Danışmanlığı eğitimleri tamamen yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Aile danışmanlığı sertifika programına hemen başvurup katılabilir ve online eğitime başlayabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Kazanımları

 • Sertifika almaya hak kazanmış kişiler Özel Aile Danışma Merkezi açabilecekleri gibi Özel Aile Danışma Merkezlerinde de çalışabilirler.
 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
 • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

İnsan Kaynakları Kursu

İnsan kaynakları departmanlarına alımı yapılan personel sayısında artışa paralel olarak eğitim veren kurs sayılarında da artış meydana gelmiştir. Kurslar bir çok şehirde özellikle uzaktan eğitim vererek hizmet vermektedirler. Özel kuruluşlar bulunduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hizmet veren kurslar da mevcuttur. Uzman eğitimciler dahilinde eğitim verilir ve eğitim ardından kişi sınava tabi tutularak başarı durumuna göre sertifikasını almaya hak kazanır.

Bu kurslar insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları yönetimi alt bilim dallarında bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır.  Bu kurslara insan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları çalışanları, personel müdürleri, kariyerine insan kaynakları alanında yön vermek isteyenler, ekiplerini daha başarılı yönetmek isteyen yöneticiler, insan kaynakları alanına ilgi duyan ve meslek olarak seçmeyi düşünenler katılmaktadırlar.

İnsan Kaynakları Eğitimi İş İmkanları

İnsan kaynakları Eğitimi ve Sertifikası alan kişiler genellikle İşkur kayıtları dahilinde kursun da yönlendirmeleri ile işlerini garantileme imkanına sahip olabilirler. Bunun için sadece eğitim yeterli olmayabilir kişinin kendini geliştirmesi de tabi ki çok önemlidir.

İnsan kaynakları eğitimini başaralı şekilde tamamlayan ve kendini bu konuda tamamen geliştiren birey, bir işletmede gereken insan kaynağının sağlanması, işe alım süreçleri, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü disiplini tamamen öğrenmiş olur ve artık çalışmaya hazırdır.

İşini garantilemek isteyen kişiler sertifika aldığı eğitim kurumunu ve uzman öğreticiyi çok iyi bir şekilde araştırmalıdır.İşte bu eğitimler ile İnsan Kaynakları departmanları için nitelikli insan kaynağı uzmanları yetiştirilmesi, aynı zamanda kişinin gelişimini ve değerini artırarak alanında profesyonelleşmesi hedeflenmektedir. İnsan kaynakları için aldığınız eğitimler; çalışma alanınızda işgücü arama, seçme ve yerleştirme süreci hakkında kapsamlı ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olma, konuyla ilgili önemli  noktalara hakim olma, etkili mülakat ve karar süreci yönetebilme, performans değerleme ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olma gibi kazanımlarınız fark yaratmanıza neden olacaktır.

İnsan Kaynakları Eğitimleri

Günümüzde İnsan Kaynakları Departmanı, işletme yönetiminin stratejik ortağı konumuna gelmiştir. İnsan Kaynakları Departmanı iş yaşamının kalitesinin arttırılması, işçi işveren ilişkilerindeki sorunların çözülmesi ve işletmenin topluma karşı olan sorumluluklarının yerine getirilmesi için çalışmaktadır. İşletmelere rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli kişilerin nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi, planlanması, araştırılması, istihdam edilmesi, elde tutulması, geliştirilmesi, performansının takip edilmesi ve gerekli durumlarda ilişiğinin kesilmesi faaliyetlerini içeren bir disiplindir. İşte bu eğitimler ile İnsan Kaynakları departmanları için nitelikli insan kaynağı uzmanları yetiştirilmesi, aynı zamanda kişinin gelişimini ve değerini artırarak alanında profesyonelleşmesi hedeflenmektedir.

Katılımcıya Neler Sağlar

Belgesini alan kursiyerler; kamu kuruluşları, özel işletme ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları departmanlarında ve ilgili diğer departmanlarda istihdam olanağı bulabilecektir. Katılımcılar çeşitli işletmelerde insan kaynakları müdürü/uzmanı/sorumlusu olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Katılımcı  insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması,kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup, insan kaynakları alanında araştırmacı, danışman, eğitimci olarak çalışabilecek ve kendi firmaları aracılığıyla da hizmet sunabilecektir.

Ayrıca katılımcılara;

 • İK Danışmanlık şirketleri
 • Özel istihdam büroları
 • İlgili kamu kuruluşları, alanlarında İş imkanı sağlamaktadır.

Oyun Terapisi Eğitimi

O

yun Terapisi Eğitimi

Oyun, çocuğun kendini ifade etmesinin beklide tek yoludur. Oyun, hayal ile gerçek arasında bir köprü, çocuk içsel dünyasının dışa vurumu, çocuğun hayata hazırlanmasında bir etkendir. Oyun terapisi ile çocukların duygularını, temel ihtiyaçlarını, sevgi ve nefretlerini, saldırganlıklarını ve birçok davranışlarının altında yatan temel nedenleri öğrenilebilir, çocukların duygusal dünyalarına girilebilir, sorunlarına yardımcı olunabilir. Çocuklar sözel olarak aktaramadıkları duyguları ve düşünceleri oynadıkları oyunlar sayesinde aktarma fırsatı yakalarlar, işte burada da oyun terapisi eğitimi almış terapist ya da ebeveyn güvenli ve sınırları çizilmiş bir ortam oluşturarak çocuğu cesaretlendirir ve iç dünyasını çözümleyebilir.

Oyun Terapisi eğitimi; ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanmanın yanı sıra terapi yöntemlerini kullanabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazanılmasını da sağlar. Oyun Terapisi eğitimi travma sonrası stres bozukluklarında, anksiyete/endişelerde,  dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda, okuma bozukluklarında, içe kapanıklılık durumlarında, güven eksikliği/depresyon durumlarında çocuğa yardımcı olacaktır. Eğitimi almış ebeveyn ya da uzman çocuğun alışkın olduğu oyun ortamını oluşturarak, yaşadıklarını ve duygularını ifade etmesini kolaylaştırır. Davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını anlayabilmek oyunları sayesinde mümkün olacaktır.

Oyun Terapisi Nedir

Oyun terapisi; çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir uzman ya da ebeveyn ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler, bu süreçte çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik çeşitte birçok oyuncak sunulur. Çocukların çeşitli oyunlar yoluyla kendilerini ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

Oyun terapisi çocukların; duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine, etkili sosyal beceriler geliştirmelerine, ilişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur. Oyun terapisi 9 aylıktan 11 yaşına kadar olan çocuklar üzerinde kullanılabilir. Yetişkinler için terapi ne işe yarıyorsa oyun terapisi de çocuklar için o işe yarar; fakat burada çocuklar oturup problemleri üzerine konuşmak yerine problemlerini oynayarak canlandırırlar.

Oyun Terapisi Eğitimi Katılımcıya Neler Sağlar

 • Oyun terapisi sayesinde çocukların zihinsel düşünme isteği artar ve hayata daha uyumlu bir şekilde başlangıç yapmış olur.
 • Ayrıca oyun terapisi çocuklar üzerindeki öfke duygusunu yok ederek onun yerine duygularını daha aktif bir şekilde yönetmelerini sunuyor. Böylelikle çocukların sosyalleşmesinin önündeki en büyük engeli başarılı uzmanlarımız ile birlikte kaldırmaktayız. Çocukların hayatlarındaki aktifliğini böylelikle arttırmış oluyoruz.
 • Çocuklar oyun terapisi ile özgüvenlerini kazanmayı, işbirliği yapmayı, başkalarına saygı durmayı, sorumluluk almayı ve sorumluluklarını yerine getirmeyi, kendini korumayı, dikkatini toplamayı, problemlerine çözüm yolu bulmayı, öfkesini doğru yönlendirmeyi, kendini doğru ifade edebilmeyi, sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi, korkularını yenmeyi, konuşma bozukluklarını düzeltmeyi öğrenirler.

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Psikoloji,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR),
 • Sosyal hizmet uzmanları ve öğrencileri,
 • Çocuk gelişimi-Okul öncesi mezunları ve öğrencileri,
 • Pedagoglar,
 • Çocuk Psikiyatrları,
 • Aile Danışmanları
 • Çocuk Doktorları ve Psikiyatri Hemşireleri,
 • Özel Eğitim bölümlerinde öğrenci, mezun veya bu alanlarda çalışıyor olanlar
 • Ebeveynler

Oyun terapisi eğitimi almış uzmanlar ve ebeveynler, çocukların öğrenmeyi oyun aracılığı ile gerçekleştirdiği ilk yıllarda bu aşamada son derece büyük bir öneme sahiptirler. Oyun Terapisi Sertifika Eğitimi ile çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, zihinsel ve fiziksel düşüncelerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek teorik bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini kullanabilme ile ilgili tüm becerileri kazandırabilmek amaçlanmaktadır.

#iguru_carousel_610727ab3bea4 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_610727ab3bea4 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_610727ab3bea4 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_610727ab3bea4 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_610727ab3bea4 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_610727ab406a2 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_610727ab406a2 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_610727ab406a2 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_610727ab406a2 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_610727ab406a2 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_610727ab42f9d .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_610727ab42f9d .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_610727ab42f9d .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_610727ab42f9d .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_610727ab42f9d .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_610727ab45e45 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_610727ab45e45 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_610727ab45e45 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_610727ab45e45 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_610727ab45e45 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_610727ab49f88 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_610727ab49f88 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_610727ab49f88 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_610727ab49f88 a:hover{ color: #ffffff; }
Ön Başvuru

X
Ön Başvuru Formu