fbpx

Sosyal Hizmette Manevi Destek

1980’lerden sonra sosyal hizmet uygulamalarında ve eğitiminde, maneviyatın ve dinin rolü ciddi bir şekilde artmıştır (Amato-von Hemert, 1994; Bullis, 1996; Canda ve Furman, 2010; Sheridan, 2003; Sheridan, 2004). Bununla birlikte, sosyal hizmette görülen maneviyata yönelik ihmal de değişmeye başlamıştır (Sheridan ve Amato-von Hemert, 1999: 125).  Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi sosyal hizmet uygulamasında maneviyat ve dine bakış Türkiye’de de sosyal hizmet uygulamaları için önemlidir. Türkiye’nin, içinde birden fazla etnik kökeni ve manevi farklılıkları barındırdığı göz önüne alındığında sosyal çalışmacıların; kültürel olarak duyarlılık göstermesi ve müracaatçıların süreç içinde ortaya koyabilecekleri kültürel kimliklerini fark edebilmesi beklenmektedir (Apak, 2017: 66).

Eğitim Detayları

Sosyal Hizmette Manevi Destek, sosyal hizmet anlayışını kişilerin başta ruh olmak üzere kalp, vicdan, akıl ve irade gibi manevî haslet ve kaynaklarına yönelerek biçimlendirmek isteyen bir uygulama alanıdır. Hem manen (ruhen), hem de maddeten insanın saadetini ve huzurunu temin etmeyi çalışan sosyal hizmet uygulamaları olarak manevî çalışma, kişilerin sosyal bilinçlenmeleri ve topluma uyumları için, üstün karakter geliştirmeye yönelik sosyal ve manevî eğitimi esas alan bir uygulama biçimidir. Gâye, kişinin manevî risklerden uzak durmasının yanında manevî temizlik içinde bulunmasını ve böylece iç huzura kavuşmasını sağlamaktır. Diğer taraftan manevî rahatsızlıkları olan sosyal sorunlu kişileri de menavî rehabilitasyon yöntemleriyle yeniden toplum hayatına kazandırmaktır. Sosyal Hizmette Manevi Destek, kişilerin sosyal bilinçlenmeleri ve topluma uyumları için, güzel ahlâk ve üstün karakter geliştirmeye yönelik sosyal ahlâk eğitim programlarını esas alır. Maneviyat odaklı sosyal hizmetler, yalnızca dinî konuları içermekle kalmaz, aynı zamanda psiko-sosyal eğitim ve destek kapsamında kültür, mantık, sağlık ve etkili iletişim gibi kişisel gelişim alanına girebilecek birçok pedagojik destek unsuru da benimser.

 

 • İnsan Kimdir?
 • Sosyal Hizmet Nedir?
 • Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir?
 • Sosyal Hizmetler Nedir?
 • Sosyal Hizmet Uygulama Alanları
 • Sosyal Hizmetin Amaçları
 • Sosyal Hizmet Uygulamalarının Amaçları
 • Sosyal Hizmet Uzmanlarının İşlevleri ve Rolleri
 • Sosyal Hizmetin Temel İlkeleri
 • Sosyal Hizmet Uzmanlarında Bulunması Gereken Etik Değerler
 • MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 • Maneviyat İle İlgili Kavramlar
 • Manevi Kavramı
 • Maneviyat Kavramı (Spirituality)
 • Din Kavramı
 • Manevi Destek
 • MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KURAMSAL ÇERÇEVE
 • Sosyal Hizmet ve Maneviyat İlişkisi
 • Maneviyat ile İlgili Sosyal Hizmet Teorileri
 • MANEVİ DESTEK HİZMETLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI
 • SOSYAL HİZMET, MANEVİYAT VE DİN İLİŞKİSİ
 • Sosyal Hizmet ve Maneviyat İlişkisinde Paradigma Değişimi
 • Sosyal Hizmet Maneviyat/Din İlişkisi Çerçevesinde Sosyal Hizmetin Temel Etik Değerleri
 • Sosyal Hizmet Literatürü Çerçevesinde Maneviyat/Tinsellik ve Din Kavramları
 • Dezavantajlılık / Sorunlarla Başetme ve Maneviyat İlişkisi
 • Maneviyat / Din ve Somatik Hastalıklar İlişkisi
 • Maneviyat/Din ve Psikolojik Hastalık İlişkisi.
 • Maneviyat, Din ve Manevi Destek Hizmetleri İle İlgili Yapılan Çalışmalar
 • İSLAM DİNİ VE SOSYAL HİZMET
 • İslam Dini İle İlgili Kavramsal Çerçeve
 • İslam Dininin Temel Esasları.
 • İslam’a Göre İnsan
 • İslam’da İnsan Hakları
 • İslam ve Sosyal Hizmetler
 • İnsan Değerlidir
 • İnsan Yeryüzüne İmtihan İçin Gönderilmiştir.
 • İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır
 • İSLAM DÜNYASINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
 • İSLAM DİNİ VE MANEVİ DESTEK UNSURLARI
 • İslam Dini ve Manevi Destek Unsurları
 • Allah’a İman İle Manevi Destek
 • Sabır İle Manevi Destek
 • Dua İle Manevi Destek
 • Şükür İle Manevi Destek
 • Tevekkül İle Manevi Destek
 • Teslimiyet İle Manevi Destek
 • İbadetlerle Manevi Destek
 • Kur’an-ı Kerim Okuma İle Manevi Destek
 • Hasta Ziyareti İle Manevi Destek
 • Diğergamlık (Başkalarına İyilik Yapmakla) Manevi Destek
 • Meşguliyet Terapisi İle Manevi Destek
 • Tövbe İle Manevi Destek
 • Tefekkür İle Manevi Destek
 • HRİSTİYANLIK DİNİ VE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ
 • Hristiyan Manevi Müdahale Teknikleri
 • MANEVİYAT VE DİN İLE İLGİLİ KAYGILARI OLAN MÜRACAATÇIYA MANEVİ DESTEK
 • YAŞLILARA YÖNELİK MANEVİ DESTEK
 • YAS VEYA KAYIP YAŞAYAN MÜRACAATÇIYA MANEVİ DESTEK
 • HASTALARA YÖNELİK MANEVİ DESTEK
 • ENGELLİLERE YÖNELİK MANEVİ DESTEK
 • TABİİ AFET VE BEKLENMEDİK OLAYLARLA KARŞI KARŞIYA KALAN MÜRACAATÇI/LARA YÖNELİK MANEVİ DESTEK
 • Pandemi Sürecinde Manevi Destek

 

.

Sosyal Hizmette Manevi Destek Eğitimi, derslerinize size verilen öğrenci panelinden ulaşarak alabilirsiniz. Video ve Dökümanlara dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden  sınırsız tekrar şeklinde erişim sağlayabilirsiniz.

2 Aylık eğitimin sonunda , yapılacak olan  online sınava katılarak başarı sağladığınız taktirde, sertifikanız adınıza düzenlenerek adresinize kargo yolu ile gönderilir.

 • İnsanların sosyal hayatlarını da etkileyen manevî sorunlarının çözümünde manevî kapasitelerini geliştirmek.
 • İnsanlara manevî açılımlar tanıyan inanç sistemleri ile bağlantılı olmalarını sağlamak.
 • İnanç sistemlerinin insanlar üzerinde daha etkili olması yönde zemin ve kurumsal yapı oluşturmak.
 • Sosyal Hizmette Manevi Destek ruhuna uygun değişik sosyal gruplara yönelik politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak.

 

.

 • Kişisel Gelişim ve Mesleki Gelişim amaçlı olarak ilgi duyan herkes katılım sağlayabilir.
 • Eğitimlerimizde Gazilerimize ve Şehit Yakınlarına indirimler uygulanmaktadır.

Eğitiminiz kayıt olduktan sonra  uzaktan online olarak 2 ay sürmektedir. Size özel açılan panelinizden eğitimleri tamamlayarak ve yapılacak olan online sınavda başarı sağlayarak sertifika almaya hak kazanırsınız.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Be the first to review “Sosyal Hizmette Manevi Destek”
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 0.00 0.00
3 (+ 2 ) 0.00 0.00
4 (+ 2 ) 0.00 0.00
5 (+ 2 ) 0.00 0.00
6 (+ 2 ) 0.00 0.00
7 (+ 2 ) 0.00 0.00
8 (+ 2 ) 0.00 0.00
9 (+ 2 ) 0.00 0.00
10 (+ 2 ) 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 0.00 0.00
3 (+ 3 ) 0.00 0.00
4 (+ 3 ) 0.00 0.00
5 (+ 3 ) 0.00 0.00
6 (+ 3 ) 0.00 0.00
7 (+ 3 ) 0.00 0.00
8 (+ 3 ) 0.00 0.00
9 (+ 3 ) 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
Ay Taksit Toplam
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
#iguru_soc_icon_wrap_66913a3e42982 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_66913a3e42982 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_66913a3e42982 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_66913a3e42982 a:hover{ color: #ffffff; }
Ön Başvuru

Formunuz bize ulaştığında en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Görüşmek dileğiyle :)

X
Ön Başvuru Formu