fbpx

Category: Mesleki Eğitim

Mali Müşavir Yardımcılığı Nedir?

Mali Müşavir Yardımcılığı eğitimi, bireyleri muhasebe, finans, vergi hukuku ve işletme alanlarında uzmanlaşarak Mali Müşavir Yardımcısı olarak çalışmalarına hazırlayan bir öğrenim sürecidir. Bu eğitim, öğrencilere işletmelerin finansal süreçlerini anlama, mali tabloları yorumlama, vergi mevzuatını uygulama, bütçeleme ve denetim konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. İşte Mali Müşavir Yardımcılığı eğitimi hakkında genel bir bakış:


1. Akademik Programlar: Mali Müşavir Yardımcılığı eğitimi genellikle üniversitelerin işletme, ekonomi, muhasebe ya da finans gibi ilgili bölümlerinde sunulan lisans programlarını içerir. Bu programlar, temel muhasebe prensipleri, finansal yönetim, vergi hukuku, denetim ve işletme konularında geniş bir bilgi yelpazesi sağlar.


2. Temel Muhasebe Bilgisi: Eğitim sürecinde, öğrencilere muhasebe temelleri öğretilir. Muhasebe denklemleri, finansal tabloların hazırlanması, bilanço ve gelir tablosu gibi konularda sağlam bir temel oluşturulur.


3. Vergi Hukuku ve Uygulamaları: Mali Müşavir Yardımcılığı eğitimi, vergi hukuku ve uygulamalarını kapsar. Öğrencilere vergi beyannameleri hazırlama, müşterilere vergi planlaması konularında danışmanlık yapma ve vergi denetimlerine hazırlık gibi beceriler kazandırılır.


4. Finansal Yönetim: Finansal yönetim konuları, bütçeleme, nakit akışı yönetimi, mali analiz ve finansal strateji gibi konuları içerir. Bu, öğrencilere işletmelerin finansal sağlığını değerlendirme ve geliştirmeye yönelik beceriler kazandırır.


5. İletişim ve Müşteri İlişkileri: Mali Müşavir Yardımcıları, müşterilerle etkili bir iletişim kurmalıdır. Eğitim süreci, öğrencilere hem yazılı hem de sözlü iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Müşteri ilişkileri yönetimi de bu bağlamda önemli bir unsurdur.


6. Sertifikasyon ve Stajlar: Bazı eğitim programları, öğrencilere sektöre giriş yapmaları için staj imkanları sunar. Ayrıca, belirli sertifikalara yönelik hazırlık kursları da içerir. Bu sertifikalar, öğrencilere sektörde rekabet avantajı sağlayabilir.


Mali Müşavir Yardımcılığı eğitimi, öğrencilere geniş bir finansal ve muhasebe bilgisi ile pratik beceriler kazandırarak, onları bu alanda başarılı bir kariyere hazırlar. Programın içeriği ve süresi ülkeden ülkeye, eğitim kurumundan eğitim kurumuna farklılık gösterebilir.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

T

ıbbi Sekreterlik eğitimi  kişilere hastane, özel sağlık hizmet birimleri, özel tıp merkezlerinde hasta kabulu ve hastaların yönlendirilmesi, ilgili bölüm ve polikliniklerde hastanın dosyalarının oluşturulması, yapılan tedavi ve hastaya yapılan işlemlere göre kayıtların güncellenmesi gibi alanlarda görev alması için verilen eğitimdir. Dosyaların arşivlenmesi ve tıp terminolojisini öğrenerek, temel anatomi bilgisi öğrenerek yaptığı iş ve işlemlerin bilincinde, yasal olarak yapması ve yapmaması gereken hareket ve işlemlerin bilincinde olarak çalışması sağlanmaktadır. Sağlık sektöründeki özel ya da resmi kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyen bireyler kursları tercih ederek kurs sonucunda tıbbi sekreterlik sertifikasına sahip olabilirler.

Özellikle çalışan bireyler için uzaktan online olarak gerçekleşen kurslar artı bir avantaj oluşturmaktadır. Yaş sınırı ve eğitim durumu gözetmeksizin kursiyer kabul eden bu kurslar her yıl çok sayıda kişiye eğitim hizmeti sunmakta ve kişileri sertifika sahibi yapmaktadır. Genellikle belirli kurs kayıt tarihleri olmayıp dilediğiniz zaman kayıt oluşturma avantajınız da bulunmaktadır.

Tıbbi Sekreter Nedir?

Tıbbi sekreter, sağlık kuruluşları veya özel muayenehanelerde hastaları kabul etme, kayıtlarını tutma ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü kişilere verilen mesleki ünvandır. Tıbbi sekreterler tıp alanında çeşitli metotlar kullanarak bu metotları ilgili birimlere gönderir, bilgiler doğrultusunda rapor eder ve yetkililere iletir. Ayrıca, tıbbi sekreterler tıbbi konularda tüm haberleşme ve yazışma işlemlerinin de yürütülmesine yardımcı olur. Tıbbi sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları çalıştığı birimden birime farklılık göstermektedir. Tıbbi sekreterin çalıştığı birimler; idari bina, arşiv, poliklinik, hasta kabul ve servis olabilir. Tıbbi sekreter görev tanımı ilgili yönetmelikler belirlenmiş ve çerçevesi çizilmiştir. Ancak görev yetki ve sorumluluklar çalışılan birime göre değişiklik gösterir.

Belgesi dahilinde de kişi tüm sağlık kuruluşlarına iş başvurusunda bulunma ve sağlık kuruluşlarında çalışma hakkı kazanır. Bu sertifikaya sahip olabilmek için tek yapılması gereken uygun araştırmalar yapılarak bir kursa kayıt oluşturmak ve eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifikanızı almaya hak kazanmaktır. Unutmamak gerekir ki aldığımız her sertifika o konuda yetkinlik kazandığımızı gösteren bir belgedir.

Tıbbi Sekreterlik Kursları

Tıbbi sekreterlik kursları başta büyük şehirler olmak üzere birçok şehirde faaliyet göstermektedir. Bulunduğunuz şehirde bu eğitimi verecek bir kurs olmasa bile kişilere uzaktan online olarak bu eğitimi ve sertifikasını veren birçok kurs vardır ve Türkiye’nin 81 iline hizmet vermektedir. Günümüz teknolojisi sayesinde de uzaktan eğitim kursları işlerini profesyonelce yapmaktadır, kursiyerler bu avantajlardan sonuna kadar faydalanma şansı yakalamaktadır.

Bu kursların başlıca amacı; ülkemizde sağlık hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak artan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya çalışmak ve istihdam yaratmaktır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere sektörde istihdam edilme imkânı sağlanmaktadır. Birçok kurs zaten eğitimleri aşamasında süreçle alakalı bilgilendirme ve yönlendirmeler yaparak kişilere yardımcı olmakta ve yön göstermektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları, firmaların en önemli departmanlarından biridir ve bu departmanın kalite seviyesi bir firmanın geleceği hakkında doğrudan etkin rol oynamaktadır. İşte bu yüzden İnsan Kaynakları eğitimine olan önem daha da artmış ve artmaya da devam edecektir. Bu eğitimi alabileceğimiz birçok eğitim kurumu da mevcuttur. İnsan kaynakları eğitimi bireylere; temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgiler kazandırır.

İnsan kaynakları eğitimi aynı zamanda nitelikli personellerin yetiştirilmesini ve bireyin insan kaynakları alanında profesyonelleşmesini sağlamaktadır.  Eğitim sayesinde kişi insan kaynakları işlevlerinden hizmet içi eğitim ve kariyer planlama konularında uzman olur,  iş değerleme ve ücret yönetimi süreçlerini öğrenir, insan kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi gibi konularda da yetkin düzeye gelir.

İnsan Kaynakları Sertifika Programı

İnsan kaynakları sertifika programı ile; işletme yönetiminin stratejik ortağı konumuna gelen İnsan Kaynakları departmanları için nitelikli insan kaynağı uzmanları yetiştirilmesi, aynı zamanda katılımcının gelişimini ve değerini artırarak İnsan Kaynakları alanında profesyonelleşmesi hedeflenmektedir. İnsan kaynakları sertifika programı; insan kaynakları yönetimi kavram, ilke ve tanımlarını yapabilmek, müzakere kavramının öğrenilmesi, insan kaynakları yönetimi gelişim sürecinin anlaşılması ve personel yönetimi ile farklılıkları ortaya koyabilmek, insan kaynakları planlama ve iş analizi süreçlerinin önemini kavrayabilmek ve bunları uygulayabilecek yetkinlikte olmak için beceriler kazandırır.

Bu programın dersleri Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından belirli müfredat dahilinde hazırlanmakta olup, sertifikasını Milli Eğitim Bakanlığı onaylı almak isteyenler bu müfredattan faydalanabilecektir. Sertifika programları hem üniversiteler hem özel kuruluşlar hem de MEB’e bağlı kurslar tarafından uzman hocalar eşliğinde sunulmaktadır.

İnsan Kaynakları Sertifikası

İnsan Kaynakları yönetimi yoğun çekişme ortamının hüküm sürdüğü günümüz piyasa şartlarında firmaların sürdürülebilir karlılık ve büyüme anlamında başarılı olabilmeleri için en gerekli birim haline gelmiştir. Piyasadaki gelişmeler sonunda departman için gerekli insan kaynakları uzmanları ve nitelikli personelin yetiştirilebilmesi amacıyla insan kaynakları eğitimi ve sertifikası oldukça önem kazanmış, İnsan Kaynakları profesyonelleri ve profesyonel adayları için olmazsa olmaz bir şart halini almıştır.

İnsan kaynakları sertifikasıyla, özel istihdam bürolarında, insan kaynakları danışmanlık merkezlerinde, işe alım ve işten çıkarma işlemleri olan bütün kurumlarda, bordrolama ve özlük işlerinde ve tüm insan kaynakları departmanlarında çalışabilirsiniz. Sertifika genellikle işletme,iktisat, muhasebe, çalışma ekonomisi gibi alanlardan mezun olan kişiler tarafından tercih edilse bile bu belgeyi alabilmek için en az  lise mezunu olmamız ve İnsan Kaynakları departmanlarında görev almayı istememiz yeterlidir.

İnsan Kaynakları Kursu

İnsan kaynakları departmanlarına alımı yapılan personel sayısında artışa paralel olarak eğitim veren kurs sayılarında da artış meydana gelmiştir. Kurslar bir çok şehirde özellikle uzaktan eğitim vererek hizmet vermektedirler. Özel kuruluşlar bulunduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hizmet veren kurslar da mevcuttur. Uzman eğitimciler dahilinde eğitim verilir ve eğitim ardından kişi sınava tabi tutularak başarı durumuna göre sertifikasını almaya hak kazanır.

Bu kurslar insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları yönetimi alt bilim dallarında bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır.  Bu kurslara insan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları çalışanları, personel müdürleri, kariyerine insan kaynakları alanında yön vermek isteyenler, ekiplerini daha başarılı yönetmek isteyen yöneticiler, insan kaynakları alanına ilgi duyan ve meslek olarak seçmeyi düşünenler katılmaktadırlar.

İnsan Kaynakları Eğitimi İş İmkanları

İnsan kaynakları Eğitimi ve Sertifikası alan kişiler genellikle İşkur kayıtları dahilinde kursun da yönlendirmeleri ile işlerini garantileme imkanına sahip olabilirler. Bunun için sadece eğitim yeterli olmayabilir kişinin kendini geliştirmesi de tabi ki çok önemlidir.

İnsan kaynakları eğitimini başaralı şekilde tamamlayan ve kendini bu konuda tamamen geliştiren birey, bir işletmede gereken insan kaynağının sağlanması, işe alım süreçleri, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü disiplini tamamen öğrenmiş olur ve artık çalışmaya hazırdır.

İşini garantilemek isteyen kişiler sertifika aldığı eğitim kurumunu ve uzman öğreticiyi çok iyi bir şekilde araştırmalıdır.İşte bu eğitimler ile İnsan Kaynakları departmanları için nitelikli insan kaynağı uzmanları yetiştirilmesi, aynı zamanda kişinin gelişimini ve değerini artırarak alanında profesyonelleşmesi hedeflenmektedir. İnsan kaynakları için aldığınız eğitimler; çalışma alanınızda işgücü arama, seçme ve yerleştirme süreci hakkında kapsamlı ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olma, konuyla ilgili önemli  noktalara hakim olma, etkili mülakat ve karar süreci yönetebilme, performans değerleme ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olma gibi kazanımlarınız fark yaratmanıza neden olacaktır.

İnsan Kaynakları Eğitimleri

Günümüzde İnsan Kaynakları Departmanı, işletme yönetiminin stratejik ortağı konumuna gelmiştir. İnsan Kaynakları Departmanı iş yaşamının kalitesinin arttırılması, işçi işveren ilişkilerindeki sorunların çözülmesi ve işletmenin topluma karşı olan sorumluluklarının yerine getirilmesi için çalışmaktadır. İşletmelere rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli kişilerin nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi, planlanması, araştırılması, istihdam edilmesi, elde tutulması, geliştirilmesi, performansının takip edilmesi ve gerekli durumlarda ilişiğinin kesilmesi faaliyetlerini içeren bir disiplindir. İşte bu eğitimler ile İnsan Kaynakları departmanları için nitelikli insan kaynağı uzmanları yetiştirilmesi, aynı zamanda kişinin gelişimini ve değerini artırarak alanında profesyonelleşmesi hedeflenmektedir.

Katılımcıya Neler Sağlar

Belgesini alan kursiyerler; kamu kuruluşları, özel işletme ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları departmanlarında ve ilgili diğer departmanlarda istihdam olanağı bulabilecektir. Katılımcılar çeşitli işletmelerde insan kaynakları müdürü/uzmanı/sorumlusu olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Katılımcı  insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması,kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup, insan kaynakları alanında araştırmacı, danışman, eğitimci olarak çalışabilecek ve kendi firmaları aracılığıyla da hizmet sunabilecektir.

Ayrıca katılımcılara;

  • İK Danışmanlık şirketleri
  • Özel istihdam büroları
  • İlgili kamu kuruluşları, alanlarında İş imkanı sağlamaktadır.

Siber Güvenlik Eğitimi

Günümüz teknoloji çağında, hayatımızın büyük bir kısmını elektronik ortamlarda yansıtmaya ve yaşamaya başlamış durumdayız. Yalnızca biz bireyler değil! Devletler, kamu kurumları, sosyal platformlar, kobiler, irili ufaklı tüm özel şirketler de biz tüketicilere veya diğer şirket ve kurumlara sunmuş oldukları hizmet ve ürünler ile iletişimlerini sanal ortamlar üzerinden gerçekleştirmeye başladılar. Sanal alem, siber alem gibi kavramlarla anlattığımız bu dünya üzerinde artık sanal ve gerçek mal varlıklarımızla üretmiş olduğumuz verilerle ve yaşantımızla yer alıyor. Diğer insanlarla kurduğumuz iletişiminin büyük bir kısmını elektronik ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Bahsetmiş olduğumuz tüm bu sanal yaşam içerisinde siber saldırganlara karşı kendimizi ve kurumlarımızı korumak zorundayız. Bu noktada karşımıza “Siber Güvenlik” tanımı çıkıyor.

Siber güvenlik, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarına ait güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik risklerine karşı koyabilecek şekilde oluşturulmasını ve idame edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Siber güvenliğin temel hedefleri erişilebilirlik, bütünlük ve gizliliktir. Biz de tüm eğitimlerimizi bu teknoloji kapsamında hazırlamış olup, katılımcılarımızı tam donanımlı ve mesleki yeterliliği tamamlamış şekilde mezun etmekteyiz.

Niçin Siber Güvenlik

Günümüzde siber saldırılar sofistike bir hal aldı ve hedefe yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Bu durum maddi kayıpların yanında itibar kaybına da yol açıyor. Teknolojinin giderek daha da ulaşılabilir bir hal alması ile birlikte bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımları kullanarak para kazanmalarını da kolaylaştı. Tüm bu gelişmeler arasında dijital dünyada güvenliğimizi sağlamak için “Siber Güvenlik”  çözümlerine ihtiyacımız var. Siber güvenlik; ağları, cihazları, programları ve verileri; saldırı, hasar veya yetkisiz erişime karşı korumak için tasarlanmış teknolojiler, süreçler ve uygulamaları ifade ediyor. Siber güvenlik problemi birçok alanda olduğu gibi endüstriyel alanda da etkilerini gösteriyor. Bu noktada geleneksel siber güvenlik çözümleri, endüstriyel kontrol sistemleri için yeterli koruma sağlayamıyor. Endüstriyel tesislere yapılan siber saldırı sayısındaki artış; bozulmalara, üretimin aksamasına neden oluyor ve güvenliği tehlikeye atarak ekipmanlara zarar veriyor.

Günümüzde siber saldırıların sıklığı artmış durumda. Büyük veritabanlarına sahip şirketler dolandırıcıların ana hedefi halinde. 2018 yılında Facebook veritabanını hacklenmesi bunun en çarpıcı örneği. Ekim 2018’de gerçekleşen saldırıda 30 milyon kullanıcının kişisel bilgilerine erişilmişti. Facebook örneği dijital dünyada güvenlik problemini gözler önüne seriyor. Dijital dünyanın pek çok alanında güvenlik problemi ortaya çıkabiliyor. Bunun yanında şirketlerin kurum için verilerinin güvenliği de son derece önemli bir konu. Bu nedenle çalışanlar arasında kişisel veri alışverişinde e-postaları, mesajları, sohbetleri ve sosyal medyayı güvenceye almak gerekiyor.

Siber Güvenlik Eğitimi Avantajları

Siber güvenlik, her yıl şirketler, organizasyonlar ve hükümetler için daha önemli bir konu haline gelmeye başladı. Hackerların her geçen gün daha da bilgili hale gelmelerinden ve şirketlerin güvenlik açıklarını yakalamalarından dolayı, küçük veya büyük fark etmeksizin, tüm sektörlerden firmalar, hükümetler ve organizasyonlar bu tehditle karşı karşıya kalıyor. Siber saldırılar nedeniyle, birçok şirket hem bilgi hem de maddi kayıplarla da karşılaşabiliyor. Bunların en büyük sebepleri arasında, birçok şirketin halen eski teknolojiler kullanıyor olmaları ve yeni teknolojilerini, eski ve kalabalıklaşmış olan güvenlik sistemlerinin üzerine kuruyor olmaları. Güvenlik sistemlerinin güncellenmemesi ve eski teknolojilerin kullanılıyor olması, internet korsanlarının işini biraz daha kolaylaştırıyor.

Dijital dünyada iş yapan firmaların siber güvenlik konusuna özellikle önem vermeleri ve güvenlik sistemlerini geliştirmeleri, bu saldırılardan korunmalarını sağlayacak çalışmaların başında geliyor. Bunun içinde siber güvenlik uzmanlarına büyük iş düşüyor ve bu kişiler mesleki yeterliliğini tamamlamış eğitimini almış kişiler olmalı. Bizler bu doğrultu da üzerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getirecek siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi hedef almaktayız.

Eğitim Katılımcıya Neler Sağlar

  • Eğitim alan bireyler edindikleri mesleki bilgilendirme sonucu iş hayatında hem doğru yönelim hem de doğru yönlendirme konusunda bilinçlendirilmektedir.
  • Bu program ile de siber güvenlik ekosisteminde yaşanan sorunlar ve çözümleri, web saldırıları ve savunma yöntemleri, hafıza zafiyetlerine karşı çözümler ve zararlı yazılım davranışları gibi siber güvenlik alanındaki birçok konu hakkında bilgi sahibi olmuş bireyler yetiştirilmektedir.
  • Siber Güvenlik Eğitimi ile, katılımcılar siber dünyanın görünen sınırlarını tanıyarak gerçekleştirilebilecek saldırı tiplerini ve korunma yöntemlerini teorik yönleriyle öğrenecekler.
  • Eğitim sonunda her bir katılımcı siber dünyadaki suç türlerini, siber savaş, siber suç, siber istihbarat toplama yöntemlerini, siber terörizm ve siber casusluk konularında uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.
  • Katılımcılarımız bu eğitim ile siber güvenlik kariyerine bir artı değer katarak, nasıl siber güvenlik uzmanı olunur ve gereklilikleri konularında bilgi sahibi olacaklar.

#iguru_carousel_6649bfe87d0ec .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6649bfe87d0ec .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6649bfe87d0ec .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6649bfe87d0ec .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6649bfe87d0ec .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_6649bfe8809d6 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6649bfe8809d6 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6649bfe8809d6 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6649bfe8809d6 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6649bfe8809d6 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_6649bfe882ed2 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6649bfe882ed2 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6649bfe882ed2 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6649bfe882ed2 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6649bfe882ed2 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_6649bfe8855d5 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6649bfe8855d5 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6649bfe8855d5 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6649bfe8855d5 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6649bfe8855d5 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_6649bfe888a50 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6649bfe888a50 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_6649bfe888a50 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6649bfe888a50 a:hover{ color: #ffffff; }
Ön Başvuru

X
Ön Başvuru Formu