fbpx

Halim Altınşık

Uzmanlık:
Strateji, Güvenlik ve Yüz Okuma Uzmanı
Email:
halim.altinisik@kariyeronline.com.tr

Ankara doğumludur. Fransa’da “Connaissance de la France” adlı uluslararası eğitime katılmış ve özellikle dil uygulamaları, kişisel gelişim, iletişim ve takım çalışması konularında beceri kazanmıştır.

1980-1985 yılları arasında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür ve Enformasyon Örgütü (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu’nda çalışmıştır. Ayrıca bu dönemde Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi’nde Merkez Sekreteri olarak görev almıştır.

Deneyim ve Uzmanlıklar

1980-1985 yılları arasında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür ve Enformasyon Örgütü (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu’nda çalışmıştır. Ayrıca bu dönemde Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi’nde Merkez Sekreteri olarak görev almıştır.

Daha sonra Başbakanlık bünyesinde çalışmaya başlamış olup strateji ve güvenlik konularında uzman ve idareci olarak görev aldıktan sonra emekli olmuştur.

T.C.Essen Başkonsolosluğu’nda (Almanya) Kültür İşlerinden Sorumlu Ataşe olarak görev almıştır.

Türkiye Bilimsel,  Kültürel ve Stratejik Araştırmalar (TÜBİKAM) Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuş ve Merkez tarafından açılan “Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu”  Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Halen anılan merkezin Akademik Kurul Üyeliği görevini sürdürmektedir.

15 yıldan bu yana çeşitli resmi ve özel kuruluş ve kurumlar ile güvenlik şirketlerine; Etkili İletişim, Beden Dili, Terörizm, Kalabalık Yönetimi, Takım Çalışması, Karar Verme ve Problem çözme, Stres Yönetimi, Risk Yönetimi, Kurumsal Araştırma, Kurum Kültürü ve Kurumdaşlık, Yüz Okuma Sanatı, Suç ve Suçlu Profilleri, Karşınızdaki Kişinin Gerçek Düşüncelerini Anlama, Sorgu ve Mülakatlarda Yüz Okuma ve Beden Dilin Kullanılması, Mikro ifadeler, Acil Durum Yönetimi, Panik ve Kriz Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Öfke Kontrolü, Yalan Söylemenin Ortaya Çıkarılması, İntihar Terörizmi vb. konularında eğitim, konferans ve seminerler vermektedir.

Uzmanlık Alanları

Yüz Okuma
100%
Etkili İletişim
100%
Beden Dili
100%
Öfke Kontrolü
100%
Stres Yönetimi
100%

Eğitim

Türkiye Bilimsel,  Kültürel ve Stratejik Araştırmalar (TÜBİKAM) Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuş ve Merkez tarafından açılan “Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu”  Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Halen anılan merkezin Akademik Kurul Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Seminer ve Eğitimleri

 1. “Belbin Tekniği ile Takım Çalışması, Motivasyonun İş ve Özel Hayata Etkisi, İş Hayatında Huzur ve Birbirini Anlama Yöntemleri, Farklı Profillerle Başa Çıkma, İşyerinde Kaotik Durumlar ve Çözümü”, SGK Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı Rehberlik Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi, 11-12 Mart 2019, Side/Antalya.
 1. “İş Yaşamında Kişilerarası İlişkiler ve Zaman Yönetimi, Vatandaşla Konuşmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Etkili İletişim Teknikleri”, SGK CİMER Personeline Bilgilendirme Toplantısı ve eğitimi, 22 Mart 2019, Kızılcahamam/Ankara.
 1. “Adayın Soru-cevaplarla kişilik testleri, Adayın Grafoloji Tekniği ile kişilik analizi, Adayın Güvenli Davranış ve Tutumlarının Tespiti, Adayın Aidiyet Duygusuna Bakışıyla Aidiyeti, Adayın potansiyelini ortaya çıkarabilme tekniği-Bireysel SWOT Analizi, Adayın Kişi-Rol Bütünleşmesi-Çatışmasının Değerlendirilmesi, Mülakatı Gerçekleştirecek Görevlilerin Yetkinliklerinin Artırılması, Stres ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri, Mülakatlarda Adayın Yüz ve Beden Dili İşaretleri ve Anlamları, Adayın Gerçek Düşüncesi Nasıl Anlaşılır?, Adayın Ses İncelemesinden Kişilik Analizi, Mülakat Sırasında Soru Sorma Teknikleri, Adayın Yalan Söyleyip Söylemediğinin Tespiti, Adayın Mimik ve Mikro İfadelerinin Analizi” SAYIŞTAY Mülakat Komisyonu Üyelerine yönelik, “Mülakatta Adayın Gerçek Profilini Ortaya Koyma Yöntemleri Eğitimi”, 25-29 Mart 2019 Ankara.
 1. “Mülakatlarda Adayın Yüz ve Beden Dili İşaretleri ve Anlamları, Adayın Gerçek Düşüncesi Nasıl Anlaşılır?, Adayın Ses İncelemesinden Kişilik Analizi, Mülakat Sırasında Soru Sorma Teknikleri, Adayın Yalan Söyleyip Söylemediğinin Tespiti, Adayın Mimik ve Mikro İfadelerinin Analizi” SAYIŞTAY Mülakat Komisyonu Üyelerine yönelik, “Mülakatta Adayın Gerçek Profilini Ortaya Koyma Yöntemleri Eğitimi”, 01-05 Nisan 2019, Ankara.
 1. “Hibrid Savaşın Diğer Yüzü: Siber Saldırılar”, SAYIŞTAY denetçilerine yönelik konferans, 16 Nisan 2019, Ankara.
 1. “Küresel Terörizm, Hibrid Savaş, Siber Saldırılar ve Canlı Bombalar”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik konferans, 18 Nisan 2019, Ankara.
 1. “İşimiz İletişim, Öfke Yönetimi, Stres Yönetimi, Halkla İlişkiler, Protokol Kuralları, Özel Güvenlik Görevlisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Güvenlik Sistem ve Cihazları, Acil Müdahale Teknikleri”, SGK Özel Güvenlik Görevlileri Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Geliştirme Eğitimi, 17-21 Haziran 2019, Kuşadası.
 1. “Canlı Bomba-Şüpheli Paket-Terörizm, Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Maddelerin Tanımı, KBRN Madde ve Silahları, Terörizm ve Uluslararası Boyutları, Terör Örgütleri ve Eylem Şekilleri, Olağan Şüphe ve Şüpheli Şahıs Tipolojisi, Suç ve Suçlu Profilleri, Eşkâl ve Eşya Tarifi”, SGK Özel Güvenlik Görevlileri Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Geliştirme Eğitimi, 24-28 Haziran 2019, Kuşadası.
 1. İletişim Becerileri, Sözsüz İletişim, Duygusal Zeka ve Duygu Yönetimi, Belbin Tekniğiyle Takım Çalışması, Problem Çözme Becerileri ve Uygulamaları, Bireysel Farkındalık”, Karacadağ Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yönetici ve Çalışanlarına yönelik eğitim, 01-05 Temmuz 2019, Şanlıurfa.
 1. “Müşterilerin Restoran Seçimlerini Etkileyen Faktörler, Müşteri Sadakati ve Memnuniyeti Nasıl Sağlanır? Servis Personeli Yetkinliği ve Misafir İlişkileri, Beden Dilinin Hayatımızdaki Yeri, Restoran Yöneticilik Becerileri, İş Yerinde Etkili ve Verimli İletişim Teknikleri”, Gurme Ayten Usta Yönetici ve Personeline yönelik Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Geliştirme Eğitimi, 14-15 Temmuz, Eskişehir.
 1. “Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri”, Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Komutanlığı tarafından düzenlenen eğitimler bağlamında bakanlığın farklı birimlerinde çalışan personele verilen eğitim, 17 Eylül 2019, Ankara.
 1. Değişim, Yenilikçi Düşünce ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi”, Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Komutanlığı tarafından düzenlenen eğitimler bağlamında bakanlığın farklı birimlerinde çalışan personele verilen eğitim, 07 Ekim 2019, Ankara.
 1. “Kendini ve Başkalarını Tanımada Yüzün Şifreleri – Fizyognomi“, BİLNET Okulları Ankara Çayyolu ve Yenimahalle Kampüslerinde görevli öğretmenlere yönelik seminer, 21 Kasım 2019, Ankara.
 1. “Kendini ve Başkalarını Tanımada Yüzün Şifreleri – Fizyognomi“, Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmenlere yönelik seminer, 22 Kasım 2019, Ankara.
 1. “İş yaşamında Profesyonel Davranış ve İş Ahlakı”, Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Komutanlığı tarafından düzenlenen eğitimler bağlamında bakanlığın farklı birimlerinde çalışan personele verilen eğitim, 25 Kasım 2019, Ankara.
 1. “Kendini ve Başkalarını Tanımada Yüzün Şifreleri – Fizyognomi“, Şehit Büyükelçi Danış Tunalıgil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmenlere yönelik seminer, 27 Kasım 2019, Ankara.
 1. “İşyerinde Etkili İletişim Becerileri, Vatandaşla İlişkiler ve Hipnotik Dil Kalıplarıyla İkna Yöntemi“, Keçiören belediye Başkanlığı personeline yönelik eğitim, 28 Kasım 2019, Ankara.
 1. “Çağrı Merkezi Çalışanları ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Hipnotik Satış Tekniği, Telefonda İkna Yöntemleri, Diksiyon, Güzel Konuşma, Ses Analiziyle Kişilik Tespiti”, Kariyer Online Eğitim Kurumları çalışanlarına yönelik eğitim, 14 Aralık 2019 Ankara.
 1. “Kendini ve Başkalarını Tanımada Yüzün Şifreleri – Fizyognomi“, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerine yönelik seminer, 25 Aralık 2019, Ankara.

Bana Ulaşın

#iguru_soc_icon_wrap_6657186c5660f a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6657186c5660f a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_6657186c5660f a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6657186c5660f a:hover{ color: #ffffff; }
Ön Başvuru

X
Ön Başvuru Formu