fbpx

Doç.Dr. Abdulhakim BEKİ

Uzmanlık:
Doktor, Öğretim Üyesi,

Kişisel Profil

Abdulhakim Beki,1968 yılında Bingöl’de doğmuştur. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Beki, ardından yine Erciyes Üniversitesi’nde 1994 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans diplomasını almıştır. 2005 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında doktora eğitiminden 2009 yılında mezun olmuştur. Abdulhakim BEKİ, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetilen Lisansüstü Tezleri
 • SOSYAL HİZMET UZMANLARININ SOSYAL HİZMET LİSANS EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ,2021.
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VATANDAŞLIK GELİRİ (ASGARİ GELİR), 
 • HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNDE SOSYAL HİZMET,2020. BİRİMLERİNİN ROLÜ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ, 2020
 • SOSYAL MEDYA KULLANIMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ,2020.
 • TÜRK EBEVEYNLERİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE BAKIŞ AÇISI,2020.
 • SOSYAL HİZMET VE BAZI SOSYAL BİLİM ALANLARINDA MANEVİYAT ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARINKARŞILAŞTIRILMASI ANALİZİ,2020.
 • SPSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE VERİLEN HİZMETLERİN SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ “ÜMRANİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİ ÖRNEĞİ”,2019.
 • EVDE VE KURUMDA AĞIR ENGELLİ HASTALARA BAKIM HİZMETİ VEREN BAKIM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ŞANLIURFA ÖRNEĞİ,2019.
 • BOŞANMA SÜRECİNDEKİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI (İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ÖRNEĞİ),2019.
Akademik Faaliyetler > Yayınlar

Toplumsal Politika Dergisi (2021)

Sosyal Hizmet ve Bazı Sosyal Bilim Alanlarında Maneviyat Üzerine Yapılan Çalışmaların Karşılaştırmalı Analizi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2018)

Farklı Aktivitelerin Yaşlıların Depresyon Seviyeleri Üzerine Etkileri

Sosyal Çalışma Dergisi (2021)

Öğretmenlerin Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Algıları ve Çocukların Akademik Başarılarıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi

Toplumsal Politika Dergisi (2021)

Sosyal Medya Bağımlılığının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi

Route Educational and Social Science Journal (2017)

SOSYAL POLİTİKALARDA YERELİN ÖNEMİ VE GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI: BAYRAMPAŞA UYGULAMALARI

Akademik Faaliyetler > Kitap – Kitap Bölümü
 • Manevi/Spiritüel Korunma, 2022.
 • Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları, 2021.
 • GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI, 2021.
 • ADALET BAKANLIĞI: ADALET ALANINDA SOSYAL HİZMETLER, 2021.
 • GENÇLERDE DEĞİŞİM VE FARKLILAŞAN TALEPLER ÇALIŞTAYI, 2021.
 • Türkiye de Sosyal Belediyecilik, 2009.
Akademik Faaliyetler > Editörlük
 • GENÇLERDE DEĞİŞİM VE FARKLILAŞAN TALEPLER ÇALIŞTAYI, ISSN:, 2020.
 • SOSYAL HİZMET KURUM VE KURULUŞLARI YEREL YÖNETİMLER – SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI – ÖZEL SEKTÖR, ISSN:, 2021.
 • SOSYAL HİZMET KURUM VE KURULUŞLARI MERKEZİ KAMU KURUMLARI – ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ISSN:, 2021.
Akademik Faaliyetler > Kongre – Konferans Katılım
 • Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu,2020.
İdari Faaliyetler
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 – Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 – Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2019 – 2022)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 – Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 – Devam ediyor.)
Yüksek Lisans Tezleri

1. Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolü (BAY-DER örneği), AZİZ MUHAMMED HÜDAİ CİNGÖZ,
2018.
2. KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOCUK EVLERİ MODELİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE MUTLU YUVA
DERNEĞİ ÖRNEĞİ, ABDURRAHMAN BAKILCI, 2019.
3. Öğretmenlerin koruma altındaki çocuklara yönelik algıları ve çocukların akademik başarılarıyla ilişkisinin
değerlendirilmesi, Levent Kazak, 2019.
4. SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ALAN AİLELERDE YOKSULLUK OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ,
SIDIKA BÜLBÜL, 2019.
5. SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE TAZİYE KÜLTÜRÜNÜN YAS SÜRECİNE ETKİSİ, MUHAMMED ZORLU, 2019.
6. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE VERİLEN HİZMETLERİN SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ “ÜMRANİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİ ÖRNEĞİ”, SÜLEYMAN AYAN, 2019.
7. ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI ALAN BİREYLERDE BAKIM YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, MEHMET
YENER, 2019.
8. EVDE VE KURUMDA AĞIR ENGELLİ HASTALARA BAKIM HİZMETİ VEREN BAKIM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİK
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ŞANLIURFA ÖRNEĞİ, İSMAİL SANSARKAN, 2019.
9. BOŞANMALARDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ÖRNEĞİ, PINAR GÜNEŞ, 2019.
10. BOŞANMA SÜRECİNDEKİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI (İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ
ÖRNEĞİ), ÖMER FARUK SİMEK, 2019.
11. EŞİ CEZAEVİNDE OLAN KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR BAĞLAMINDA SOSYAL HİZMET ALGISI, GÜLŞAH ECE PAYZA,
2019.
12. ALT SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE SAHİP KADINLARIN YOKSULLUKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ VE YAŞAM MÜCADELESİ
ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, RUKİYE AKALİN, 2019.
13. SOSYAL HİZMET VE BAZI SOSYAL BİLİM ALANLARINDA MANEVİYAT ÜZERİNE YAPILAN
ÇALIŞMALARINKARŞILAŞTIRILMASI ANALİZİ, BÜŞRA BETÜL GÜMÜŞ, 2020.
14. HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNDE SOSYAL HİZMET BİRİMLERİNİN ROLÜ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ, ESİN DOĞAN, 2020.
15. SOSYAL HİZMET UZMANLARININ SOSYAL HİZMET LİSANS EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, ÖMER FARUK CANDAL,
2021.
16. OKUL SOSYAL HİZMETİ KAPSAMINDA SOSYAL DESTEĞİN AKADEMİK MOTİVASYONA ETKİSİ, BEKİR CENİKLİ, 2019.

Doktora Tezleri
 1. Yaşlı Refahına Yönelik Manevi Sosyal Hizmetler: Okmeydanı Darülaceze Örneği, Rukiye Karaköse, 2018.
* ISI Web of Science Core Collection
 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index
#iguru_soc_icon_wrap_6669e006eca90 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6669e006eca90 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_6669e006eca90 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6669e006eca90 a:hover{ color: #ffffff; }
Ön Başvuru

Formunuz bize ulaştığında en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Görüşmek dileğiyle :)

X
Ön Başvuru Formu